Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii Pirjon Pakari Seinäjoki Oy.
Nimi:                                                 Pirjon Pakari Seinäjoki Oy
Postiosoite:                                       Välskärinkatu 14
Postinumero:                                    60320 Seinäjoki
Puhelin:                                             040-7738333
Käyntiosoite:                                     Välskärinkatu 14, Seinäjoki

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Nimi:                                                 Marjaana Lehtimäki
Puhelin:                                             040-7738333

3. Rekisterin nimi
Pirjonpakari.fi/kauppa asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa Pirjon Pakari Nurmijärvi Oy:lle, Pirjon Pakari Ylöjärvi Oy:lle ja Kauppahuone Malmivaara Ky:lle suoramarkkinointitarkoituksissa käytettäväksi, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys), asiakkaaksitulopäivämäärä, sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, koti- ja työpuhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika sekä muut asiakaskohtaiset tiedot. Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietoja muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Käyttäjätunnus ja salasana.
Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista. Suoritetut ostot tuotekohtaisella tasolla sisältäen ostopaikan, kuittinumeron, maksutavan, oston päivämäärän ja kellonajan sekä myönnetyt alennukset.
Lisäksi rekisteriin sisältyy myös asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan perustiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröityessä palveluun ja saadaan asiakassuhteen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää myös muista lähteistä, kuten esimerkiksi Väestörekisteristä.
Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Sähköisessä muodossa oleva aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.