Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Pirjon Pakari Seinäjoki Oy
Välskärinkatu 14
60320 Seinäjoki
puh. 040-7738333

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Pirjon Pakari Seinäjoki Oy
Marjaana Lehtimäki
Välskärinkatu 14
60320 Seinäjoki
kauppa@pirjonpakari.fi
puh. 040-7738333

3. Rekisterin nimi

Pirjonpakari.fi asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen ja raportointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)
  • Tilaustiedot
  • Käyttäjätunnus
  • Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja hänen tilauksistaan.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin myönnetään käyttöoikeus ainoastaan erikseen sovituille rekisterinpitäjän palveluksessa oleville henkilöille, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.